FAQ

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål ang. Sperretkonto.

SPØRSMÅL

Hvem betaler for Sperretkonto?

Utleier mottar faktura for opprettelse av Sperretkonto.no. Pris er kr 279,- (engangsbeløp).

Hva skjer om leietaker og utleier ikke er enig ?

Ved uenighet mellom leietaker og utleier så forholder vi oss til en rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Beløpet holdes sperret til dette foreligger. Dere kan også benytte en av Sperretkonto sine meglingstjenester.

Hvor lang tid tar det før jeg får tilbake pengene?

Utbetaling av sperret beløp skjer innen 48 timer etter samtykke fra utleier og leietaker.

Hva skjer med rentene på innskuddet?

For å holde kostnadene og administrasjon på et minimum beholder Sperretkonto rentefordelen. De største bankene tilbyr også svært dårlig rente på depositumskonto (0,1 % i DnB) slik at forskjellen for leietaker er minimal.

Hvordan kan jeg være sikker på at pengene mine er trygg hos Sperretkonto?

Pengene blir oppbevart på klientkonto hos jurist. Dette er samme type klientkonto som hos en advokat. Selskapet er underlagt tilsyn av TIlsynsrådet for Advokatvirksomhet, slik at du kan være sikker på at alt skje i trygge rammer.

Hva gjør jeg når leieforholdet er over?

Leietaker fyller ut et skjema samtidig med eller etter utflytting. Leietaker og utleier vil motta e-post som må bekreftes før avslutningen kan skje. Det tar 2 virkedager før beløpet blir utbetalt etter godkjenning fra utleier og leietaker. Sperretkonto vil oppheve Garantien og tilbakebetale klientmidler til Leietaker når bekreftelse mottas. Dersom bekreftelse fra Utleier ikke mottas, og Utleier heller ikke har dokumentert at søksmål er reist innen 5 uker etter at Sperretkonto har sendt melding til Utleier, vil Garantien opphøre og klientmidlene bli utbetalt til Leietaker.

Kan vi være flere som benytter en felles Sperretkonto ?

Nei, hver Sperretkonto må stå i leietaker sitt navn. Dersom dere er flere leietakere som har hvert deres leieforhold i samme bolig (for eksempel i et bokollektiv) så må hver leietaker bestille sin egen Sperretkonto.