KOM TIL ENIGHET

I noen tilfeller blir ikke utleier og leietaker enige om det foreligger skader eller annet som skal dekkes av sikkerheten. Før utleier går til Husleietvistutvalget kan det være lurt å forsøke å snakke sammen for å finne en rask og rettferdig løsning på saken. Dersom dere selv ikke finner ut av det kan dere forsøke en av våre meglingstjenester for å forsøke å komme til enighet på en rask og rettferdig måte:

 

1) Enkel megling

Utleier og leietaker fyller ut hvert sitt nettbaserte skjema der leietaker angir høyeste summen han vil være villig til å betale for utleiers krav, mens utleier angir den laveste summen han/hun vil akseptere. Dersom summene viser at det er mulig å komme til enighet vil Sperretkonto fastsette en sum som ligger midt mellom utleiers og leietakers tilbud og opplyse partene om denne summen. Dersom summene ikke krysser hverandre vil meglingen ikke føre til en løsning.

Pris: 199,- (betales kun dersom meglingen fører til en løsning)

 

2) Manuell megling

Utleier og leietaker legger muntlig frem saken for hverandre og en jurist fra Sperretkonto. Formålet med meglingen vil være at utleier og leietaker selv skal komme til enighet. Dersom både utleier og leietaker samtykker til det kan megleren gi sin vurdering av saken til partene.

Pris: 499,- (30 min)