Sikkert, raskt og enkelt

Sperretkonto er et sikkert og enkelt alternativ til depositumkonto og husleiegaranti. Utleier betaler kr 279,- for å opprette en sperretkonto hos oss.

 

OPPRETT SPERRETKONTO

Lovlig

Sperretkonto er et lovlig alternativ til depositumskonto, husleiegaranti og forskuddsleie. Garantien utstedes i henhold til husleieloven § 3-6. Trygt for både utleier og leietaker.

Enkelt

Sperretkonto kan opprettes hjemme, på kontoret, på visning eller ved overtakelse – alt etter hva som passer ditt behov. Konto kan opprettes fra mobil, nettbrett eller datamaskin.

Sikkert

Innbetalt beløp oppbevares på en klientkonto håndtert av jurister. Selskapet er underlagt tilsyn og har godkjenning av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Vi er dekket av If sin ansvar- og kriminalitetsforsikring.

Raskt

Konto opprettes ved et par tastetrykk, og garanti utstedes så snart beløpet er innbetalt. Normalt tar dette 1-2 virkedag(er). Når både leietaker og utleier har samtykket til oppheving av garanti utbetales sperret beløp innen 1-2 virkedag(er).